Award Luc Van Dessel

Reglement Award Luc van Dessel

 1. De Award Luc Van Dessel wordt jaarlijks uitgereikt. De gelegenheid, het moment en de manier waarop worden in onderling overleg met de betrokken Lokale Afdeling en het district vastgelegd.
 2. De awardcommissie wordt samengesteld uit leden en/of senatoren van de Lokale Afdeling die de award sponsort. De voorzitter van de commissie is ook meteen de voorzitter van de awardjury (zie 10).
 3. Dossiers kunnen worden ingediend voor individuele leden en kandidaat-leden van het JCI district Antwerpen. De activiteiten waarop de dossiers betrekking hebben hoeven niet districtsgebonden te zijn: een kandidaat kan worden genomineerd voor activiteiten of prestaties op alle JCI niveau’s, van lokaal tot mondiaal.
 4. Er kan per jaar en per kandidaat-lid of per lid slechts één dossier worden ingediend. 
 5. Dossiers moeten worden ingediend door de voorzitter van een lokale afdeling of door de districtsmanager. Om geldig te zijn draagt het dossier dan ook de handtekening van één van deze voormelde personen.
 6. Een dossier is pas ontvankelijk als het volledig is, de kandidaat in kwestie voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, en ook aanwezig is op de uitreiking. Indien de kandidaat onmogelijk kan aanwezig zijn, moet hij/zij worden vertegenwoordigd door minstens één ander lid uit de betrokken afdeling. 
 7. Dossiers dienen te worden toegestuurd aan de voorzitter van JCI Mechelen ten laatste op 15 juli 2017. De voorzitter van JCI Mechelen kan geen dossiers onontvankelijk verklaren.
 8. De voorzitter van JCI Mechelen maakt de dossiers over aan de awardcommissie. De awardcommissie oordeelt over de ontvankelijkheid. In geval van onontvankelijkheid, dient de commissie aan de betrokken indiener een motivering over te maken.
 9. Uit de ingezonden kandidaturen selecteert de awardcommissie door gewone stemming vier finalisten. Indien er minder dan vier ontvankelijke dossiers werden ingediend, zijn alle kandidaten finalist. Indien maar één ontvankelijk dossier wordt ingediend, is die kandidaat automatisch de winnaar.
 10. De winnaar wordt door de awardjury gekozen uit de vier finalisten. De jurering vindt plaats op het laatste Open Forum of SAV van JCI Mechelen voor het laatste districtsevenement van het jaar. De jury is samengesteld uit alle volle leden (met stemrecht) en senatoren van JCI Mechelen, aangevuld met de eventueel aanwezige leden van het districtsbestuur District Antwerpen. Ieder heeft maximaal 1 stem, ook
  in geval van cumul van functies. Indien om gelijk welke reden niet meer kan gestemd worden door een voltallige ledenvergadering zoals voorheen beschreven verloopt de stemming online of via mail. Indien de dag voor de uitreiking nog geen stemming is georganiseerd, tellen de stemmen van de leden van de awardcommissie en de districtsmanager. Ook hier heeft ieder maximaal 1 stem, ook in geval van cumul van functies.
 11. De verkiezing gebeurt door het optellen van alle individuele scores van alle juryleden; de winnaar is de kandidaat die de hoogste score behaalt. Bij ex-aeqo geven de samengestelde punten van de aanwezige leden van het districtsbestuur de doorslag.
 12. De commissievoorzitter heeft het recht een speciale merit toe te kennen aan een niet-winnend dossier.

Contact:

 JCI Mechelen vzw
Onze-Lieve-Vrouwestraat 85, 2800 Mechelen

 hello (@) jcimechelen.be