Award Luc Van Dessel

Award Luc Van Dessel

In 2012 overleed Mechels Senator 54229 Luc Van Dessel. Als geen ander belichaamde Luc de Jaycee spirit, en als geen ander kon Luc het beste uit leden en kandidaat-leden naar boven halen. Om de herinnering aan Luc levendig te houden en tegelijk een extra dimensie te geven aan de districtswerking van de provincie Antwerpen riep JCI Mechelen daarom vanaf het werkingsjaar 2011-2012 de Award Luc Van Dessel in het leven. 
Met deze award wil JCI Mechelen jaarlijks een lid of kandidaat-lid uit één van de lokale afdelingen van het JCI District Antwerpen, die gedurende het werkjaar getuigd heeft van bijzondere JCI spirit, in de bloemetjes zetten.

Door deze award kan een lid dat misschien niet in aanmerking komt voor één van de Vlaamse awards, toch nog een extra erkenning krijgen. Het doet er niet toe wat de kandidaat heeft gepresteerd, binnen of buiten de kamer, op districtsniveau of zelfs verder: zolang maar zo goed mogelijk aan de vijf citeria wordt voldaan:

  • Zelfontplooïng in het kader van JCI activiteiten
  • Sterk geëngageerde houding bij het nemen van verantwoordelijkheden
  • Het uitdragen van (minstens) één van de 4 pijlers van JCI
  • Versterken van de onderlinge band tussen kandidaat-leden, leden, senioren en senatoren en /of
    JCI afdelingen
  • Ten dienste stellen van haar of zijn eigen netwerk voor JCI activiteiten

Tenslotte is deze award er om voor alle leden uit het district een venster te openen naar de omringende lokale afdelingen, naar het district, naar Vlaanderen en wie weet verder. Groeien binnen JCI vereist betrokkenheid en bekendheid met andere werkingsniveau’s. Net die betrokkenheid hopen we met de Award Luc Van Dessel te kunnen stimuleren.

Contact:

 JCI Mechelen vzw
Onze-Lieve-Vrouwestraat 85, 2800 Mechelen

 hello (@) jcimechelen.be